Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

>>  Aşağıdaki MSSQL fonksiyonu bir string'in başından yada sonundan parametre olarak verilen karakterleri atar.
Create FUNCTION [dbo].[KatardanIlgiliKarakteriCikart]( @ifade nvarchar(100), @atilacakKatakter char(1), @basTaraftan bit   )
RETURNS nvarchar(100) AS
BEGIN
if (@basTaraftan = 0)
  Set @ifade = Reverse(@ifade);
declare @returnVal nvarchar(100);
declare @ch char(1);
declare @ln int;
declare @i int;
set @ln = Len(@ifade)
set @i = 1;

    WHILE (@i <= @ln)
    BEGIN
        set @ch = SubString(@ifade, @i, 1)  
        if ( @ch <> @atilacakKatakter )       
        begin
            Set @returnVal = SubString(@ifade, @i, @ln )
            if (@basTaraftan = 0)
                Set @returnVal = Reverse(@returnVal);
            break;       
        end
      set @i = @i + 1;
    END
    return @returnVal; 

END

haydar
31 Ocak 2007 10:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1078 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen