Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Her türlü yazılımı geliştirmek ve çalıştırmak için kullanılabilen Microsoft'un son model yazılım kütüphanesi. Bununla windows desktop uygulamaları, web uygulamaları, mobil uygulamalar, web servisleri, windows servisleri, vs. vs. geliştirebilirsiniz.

Kendine has dilleri vardır. Bunların başında C# gelir. Sonra C++, VBasic.Net, J#, JScript.Net.
bkz: .Net dilleri

Bu dillerin hepsini birden ve .Net frameworku destekleyen bir de Visual Studio.Net geliştirme ortamı vardır. RAD.

fizikci
13 Ocak 2005 19:44
2.  Java'yı yoketmeye yönelik Microsoft atağı. Çok da güzel yapmış adamlar.
red
22 Haziran 2005 11:51
3.  .NET Framework ile ileri düzeyde neler yapılabilir?

1. Liste türündeki veriler için kolleksiyonları kullanabilirsiniz. Bu iş için System.Collections aduzayında ICollection, IList, IDictionary arayüzleri ile Queue, Stack, ArrayList, Hashtable, SortedList, BitArray sınıfları tanımlanmıştır.

2. Eventler yardımıyla sınıflarınızın değişen durumlarına ilişkin olaylar tanımlayabilir, delegatelerin yardımıyla bu olayları metodlarınıza bağlayabilirsiniz.

3. Windows mesajlarıIMessageFilter arayüzünü kullanarak yakalayabilirsiniz.

4. Nesnelerinizi üç farklı serialization metodu ile kaydedebilirsiniz. Bunlar Binary Serialization, XML Serialization ve SOAP Serialization.

5. Assembly kavramı; versiyonlama, metadataya erişim ve resource yönetimi gibi zor problemleri kolaylaştırmıştır. COM'la ilgili problemler de assembly kullanımıyla aşılabilmektedir.

6. Multi thread uygulamalar için Thread sınıfı tanımlanmıştır. Ayrıca .NET Framework'te geleneksel Win32 uygulamalarından farklı olarak bir proses birden fazla application domain içerebilir ve her bir application domain birden fazla thread'den oluşabilir. Threadler arasında veri paylaşımı için Thread Local Storage (TLS) kullanılabilir. Paylaşılan verilerin güvenliği (senkronizasyon) için SyncLock, Lock deyimleri ve Monitor, Mutex sınıfları kullanılabilir.

7. Microsoft.Win32 aduzayında tanımlı Registery ve RegisteryKey sınıfları ile registery kayıtlarına erişebilir, bu kayıtları düzenleyebilirsiniz.

8. System.Diagnostics aduzayında tanımlı EventLog sınıfını kullanarak NT tabanlı Windows'larda bulunan olay günlüklerini okuyabilir, kendi olay kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz.

9. Yine System.Diagnostics aduzayında tanımlı Process sınıfını kullanarak yerel makinanızda bulunan uygulamaları çalıştırabilir ve yönetebilirsiniz.

10. System.IO aduzayında tanımlı FileSystemWatcher sınıfını kullanarak bir dizinde (ve isterseniz alt dizinlerde) gerçekleşen olayları (yeni dosya oluşturulması, değiştirilmesi, silinmesi gibi) takip edebilirsiniz.

11. System.Diagnostics aduzayında tanımlı PerformanceCounter sınıfını kullanarak Windows'un güzel bir hizmeti olan performans sayıcıları servisini kullanabilirsiniz.

12. System.ServiceProcess aduzayında tanımlı ServiceBase isimli sınıfı kullanarak kendi Windows servislerinizi oluşturabilir, bu servislerin başlatılması, durdurulması vb. işleri yapabilirsiniz.

13. Çok katmanlı kurumsal uygulamalarınız için gerekli olan uygulama sunucusu ihtiyacınızı COM+ ve MTS ile karşılayabilmek için System.EnterpriceServices aduzayında tanımlı ServicedComponent, ContextUtil sınıflarını kullanabilirsiniz.

14. MSMQ kullanmak isterseniz System.Messaging aduzayında tanımlı MessageQueue, Message sınıflarını kullanabilir, mesajları gönderme alma işlemini ACID doktrini içinde ele almak isterseniz MessageQueueTransaction sınıfını kullanabilirsiniz.

15. Resource yönetimi için System.Resources aduzayında tanımlı sınıfları kullanabilirsiniz. Binary formdaki ".resources" uzantılı dosyalar üzerinde okuma/yazma yapmak için ResourceReader ve ResourceWriter sınıflarını, XML formdaki ".resx" uzantılı dosyalar için ResXResourceReader ve ResXResourceWriter sınıflarını, runtimeda kaynaklara erişim için ResourceManager sınıfını kullanabilirsiniz.
fizikci
16 Aralık 2005 23:51
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?
» .NET Framework 2.0 » Delphi 2005 » SetDataObject » Visual Basic .NET » IEnumerator » Visual Studio .NET 2003 » DataSet » Quick sort » Visual Studio Tools for Office » ArrayList » stack » CurrencyManager » SOAP formatter » Interface » DriveInfo » System.Text.RegularExpressions » .Net Compact Framework » avalon » System.Object » declarative security syntax » DataTable » StringBuilder » .NET derleyicileri » ODP.NET » framework » environment variable » ICloneable » SqlCommand » COM Interop » CollectionBase » Attribute » XML serialization » teknoloji » IList » collection » Browsable » SortedList » imperative security syntax » learnvisualstudio.net » clipboard » Math.Round » IComparer » ASP.NET » ICollection » Timespan » queue » XML » DateTime » Visual Studio .NET » Obsolete


Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1640 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen