Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  .Net ile file upload yapmak için ilk akla gelen yöntem socketlerle uğraşmaktır. Halbuki bu kadar alt seviyelere inmeye gerek yok. System.Net.WebClient sınıfı gereken fonksiyonelliği sağlıyor. Aşağıdaki gibi:

System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
byte[] cevap = wc.UploadFile("http://falanca.com/SaveFile.aspx?fileName=" + fileName, "POST", @"C:\\dosyaya\giden\yol");
string elCevap = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(cevap);

Bu kod dosyanızı server'a gönderir. Dönen cevap elCevap değişkeninde saklanır. Peki dosyayı alacak olan "SaveFile.aspx" dosyasında ne yazmalı? O da aşağıdaki gibi:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(Request["fileName"]) && Request.Files.Count>0)
        {
            try
            {
                string target = Server.MapPath("/gonderilen/dosyanin/kaydedilecegi/yer");
                Request.Files[0].SaveAs(target + "\\" + Request["fileName"]);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Response.Write(ex.Message);
            }
        }
        else
        {
            Response.Write("The query string \"fileName\" and the file itself should be sent!");
        }
    }
</script>

Görüldüğü üzere; eğer dosya kaydedilebilmişse client'a herhangi bir cevap verilmiyor. Kaydedilemez ise hata mesajı gönderiliyor. Bu durumda daha önce elCevap değişkenine aldığımız dönüş değeri boş ise dosyamız kaydedilmiş demektir. Dolu ise içinde hata mesajı var demektir.
fizikci
14 Mart 2007 17:15
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » CSS uygulama yöntemleri » C#: IFormatProvider ile parse etme » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C# ile CLR stored procedure » JavaScript ile redirection » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C# ile regular expression kullanımı » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » C#: Ayın son gününü elde etmek » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek

© 2005, Bilişim Kulübü. (1093 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen