Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  .Net ile file upload yapmak için ilk akla gelen yöntem socketlerle uğraşmaktır. Halbuki bu kadar alt seviyelere inmeye gerek yok. System.Net.WebClient sınıfı gereken fonksiyonelliği sağlıyor. Aşağıdaki gibi:

System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
byte[] cevap = wc.UploadFile("http://falanca.com/SaveFile.aspx?fileName=" + fileName, "POST", @"C:\\dosyaya\giden\yol");
string elCevap = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(cevap);

Bu kod dosyanızı server'a gönderir. Dönen cevap elCevap değişkeninde saklanır. Peki dosyayı alacak olan "SaveFile.aspx" dosyasında ne yazmalı? O da aşağıdaki gibi:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(Request["fileName"]) && Request.Files.Count>0)
        {
            try
            {
                string target = Server.MapPath("/gonderilen/dosyanin/kaydedilecegi/yer");
                Request.Files[0].SaveAs(target + "\\" + Request["fileName"]);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Response.Write(ex.Message);
            }
        }
        else
        {
            Response.Write("The query string \"fileName\" and the file itself should be sent!");
        }
    }
</script>

Görüldüğü üzere; eğer dosya kaydedilebilmişse client'a herhangi bir cevap verilmiyor. Kaydedilemez ise hata mesajı gönderiliyor. Bu durumda daha önce elCevap değişkenine aldığımız dönüş değeri boş ise dosyamız kaydedilmiş demektir. Dolu ise içinde hata mesajı var demektir.
fizikci
14 Mart 2007 17:15
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » C# ile CLR stored procedure » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: IFormatProvider ile parse etme » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » CSS uygulama yöntemleri » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C#: Ayın son gününü elde etmek » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » JavaScript ile redirection » C# ile regular expression kullanımı » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak

© 2005, Bilişim Kulübü. (1140 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen