Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  .Net ile file upload yapmak için ilk akla gelen yöntem socketlerle uğraşmaktır. Halbuki bu kadar alt seviyelere inmeye gerek yok. System.Net.WebClient sınıfı gereken fonksiyonelliği sağlıyor. Aşağıdaki gibi:

System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
byte[] cevap = wc.UploadFile("http://falanca.com/SaveFile.aspx?fileName=" + fileName, "POST", @"C:\\dosyaya\giden\yol");
string elCevap = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(cevap);

Bu kod dosyanızı server'a gönderir. Dönen cevap elCevap değişkeninde saklanır. Peki dosyayı alacak olan "SaveFile.aspx" dosyasında ne yazmalı? O da aşağıdaki gibi:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(Request["fileName"]) && Request.Files.Count>0)
        {
            try
            {
                string target = Server.MapPath("/gonderilen/dosyanin/kaydedilecegi/yer");
                Request.Files[0].SaveAs(target + "\\" + Request["fileName"]);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Response.Write(ex.Message);
            }
        }
        else
        {
            Response.Write("The query string \"fileName\" and the file itself should be sent!");
        }
    }
</script>

Görüldüğü üzere; eğer dosya kaydedilebilmişse client'a herhangi bir cevap verilmiyor. Kaydedilemez ise hata mesajı gönderiliyor. Bu durumda daha önce elCevap değişkenine aldığımız dönüş değeri boş ise dosyamız kaydedilmiş demektir. Dolu ise içinde hata mesajı var demektir.
fizikci
14 Mart 2007 17:15
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: IFormatProvider ile parse etme » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » C# ile CLR stored procedure » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » CSS uygulama yöntemleri » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C# ile regular expression kullanımı » C#: Ayın son gününü elde etmek » JavaScript ile redirection » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting

© 2005, Bilişim Kulübü. (1093 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen