Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Nesnenin datasını bit bit serialize etme işlemi. Diğer serialization işlemlerine göre daha hızlıdır.

.NET Framework'te binary serialization işlemi için BinaryFormatter adında bir sınıf tanımlanmıştır. Bu sınıf System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary aduzayındadır. Bu sınıfın Serialize() metodu ile nesnelerinizin durum bilgisini bir stream'a yazabilir, Deserialize() metodu ile bir stream'deki datayı nesneye dönüştürebilirsiniz.

Örnek;
    [Serializable]
    public class BilisimKulubu // serialize için kullanacağımız kobay sınıf
    {
        public string domainName = "bilisim-kulubu.com";
        private int gunlukHit = Int32.MaxValue;
        public BilisimKulubu(){}
        public override string ToString()
        {
            return String.Format("{0} hergün {1} defa ziyaret ediliyor.", domainName, gunlukHit);
        }
    }

    // bu programla serialization yapıyoruz
    public class LetsSerializeTheClub
    {
        public static void Main()
        {
            // evvela klübümüzü oluşturalım
            BilisimKulubu bk = new BilisimKulubu();

            // klübü içine serialize edeceğimiz stream'i oluşturalım
            FileStream stream = new FileStream("bk.dat", FileMode.Create);

            // sora BinarySerializer'ımızı oluşturalım.
            BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
            // şimdi bk'yi stream içine serialize edelim.
            bf.Serialize(stream, bk);

            // dosyayı kapatalım.
            stream.Close();
        }
    }

    // bu programla da serialize edip (öldürüp) diske gömdüğümüz datayı tekrar hayata döndürüyoruz
    public class LetsDeserializeTheClub
    {
        public static void Main()
        {
            // bi referans yapalım
            BilisimKulubu bk;

            // klübü kendisinden deserialize edeceğimiz stream'i oluşturalım
            FileStream stream = new FileStream("bk.dat", FileMode.Open);

            // sora BinarySerializer'ımızı oluşturalım.
            BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
            // şimdi stream içindeki datayı bk'ya deserialize edelim.
            bk = (BilisimKulubu) bf.Deserialize(stream);

            // dosyayı kapatalım.
            stream.Close();

            // bakalım bilgiler doğru mu?
            Console.WriteLine(bk);

            Console.ReadLine();
        }
    }

fizikci
24 Kasım 2005 17:57
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» SyncLock » ResXResourceReader » ResourceWriter » ResourceReader » ResXResourceWriter » döngüsel referans » XML » SortedList » Thread » state » resource » versiyonlama » Message » runtime » delegate » PerformanceCounter » Queue » Windows » Monitor » Multi thread uygulamalar » EventLog » attribute » System.EnterpriceServices » default » ServicedComponent » .NET Framework » XMLSerializer » Windows servisleri » System.ServiceProcess » Win32 uygulamaları » XML serialization » Event » Windows mesajları » SOAP serialization » ResourceManager » BitArray » metadata » Thread Local Storage » uygulama sunucusu » IList » Mutex » Çok katmanlı kurumsal uygulamalar » System.Messaging » ServiceBase » MSMQ » senkronizasyon » MessageQueueTransaction » Serialization » Lock » public

© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen