Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Sayı, tarih gibi verilerin formatı dilden dile, kültürden kültüre değişir. Örneğin biz çılgın Türkler ondalık haneyi ayırmak için virgül kullanırız, soğukkanlı İngilizler ise nokta kullanırlar. Bu tür verileri yazdırırken ya da bir stringden parse ederken hangi kültürde olduğunu belirtmek icab eder. Yazdırırken problem olmaz da parse ederken genellikle FormatException yeme durumları olur.

Örneğin aşağıdaki kodda standart kültüre göre 1.5 şeklinde yazılan sayı, bizim kültürde 1,5 oluyor.
float num = 1.5f;
string str = num.ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);        // "1.5"
string str = num.ToString(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat); // "1,5"

String'den sayı parse ederken de aynı şekilde:
float num = float.Parse("1.5", CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);
float num = float.Parse("1,5", CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat);
şeklinde 1 onda 5 sayısı iki farklı kültürden parse edilebilir.

Bu örneklerdeki NumberFormat özelliğinin tipi IFormatProvider interface'ini implement eden bir sınıftır.

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 14:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » CSS uygulama yöntemleri » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » JavaScript ile regular expression kullanımı » JavaScript ile redirection » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C# ile CLR stored procedure » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » .Net ile file upload » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » C# ile regular expression kullanımı » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » C#: Ayın son gününü elde etmek » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi

© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen