Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Sayı, tarih gibi verilerin formatı dilden dile, kültürden kültüre değişir. Örneğin biz çılgın Türkler ondalık haneyi ayırmak için virgül kullanırız, soğukkanlı İngilizler ise nokta kullanırlar. Bu tür verileri yazdırırken ya da bir stringden parse ederken hangi kültürde olduğunu belirtmek icab eder. Yazdırırken problem olmaz da parse ederken genellikle FormatException yeme durumları olur.

Örneğin aşağıdaki kodda standart kültüre göre 1.5 şeklinde yazılan sayı, bizim kültürde 1,5 oluyor.
float num = 1.5f;
string str = num.ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);        // "1.5"
string str = num.ToString(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat); // "1,5"

String'den sayı parse ederken de aynı şekilde:
float num = float.Parse("1.5", CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);
float num = float.Parse("1,5", CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat);
şeklinde 1 onda 5 sayısı iki farklı kültürden parse edilebilir.

Bu örneklerdeki NumberFormat özelliğinin tipi IFormatProvider interface'ini implement eden bir sınıftır.

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 14:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » .Net ile file upload » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » C#: Ayın son gününü elde etmek » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » C# ile CLR stored procedure » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » CSS uygulama yöntemleri » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » C# ile regular expression kullanımı » JavaScript ile redirection » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek

© 2005, Bilişim Kulübü. (1093 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen