Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Sayı, tarih gibi verilerin formatı dilden dile, kültürden kültüre değişir. Örneğin biz çılgın Türkler ondalık haneyi ayırmak için virgül kullanırız, soğukkanlı İngilizler ise nokta kullanırlar. Bu tür verileri yazdırırken ya da bir stringden parse ederken hangi kültürde olduğunu belirtmek icab eder. Yazdırırken problem olmaz da parse ederken genellikle FormatException yeme durumları olur.

Örneğin aşağıdaki kodda standart kültüre göre 1.5 şeklinde yazılan sayı, bizim kültürde 1,5 oluyor.
float num = 1.5f;
string str = num.ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);        // "1.5"
string str = num.ToString(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat); // "1,5"

String'den sayı parse ederken de aynı şekilde:
float num = float.Parse("1.5", CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);
float num = float.Parse("1,5", CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat);
şeklinde 1 onda 5 sayısı iki farklı kültürden parse edilebilir.

Bu örneklerdeki NumberFormat özelliğinin tipi IFormatProvider interface'ini implement eden bir sınıftır.

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 14:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » JavaScript ile redirection » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » CSS uygulama yöntemleri » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » C# ile CLR stored procedure » .Net ile file upload » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C#: Ayın son gününü elde etmek » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » JavaScript ile regular expression kullanımı » C# ile regular expression kullanımı

© 2005, Bilişim Kulübü. (1140 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen