Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Sayı, tarih gibi verilerin formatı dilden dile, kültürden kültüre değişir. Örneğin biz çılgın Türkler ondalık haneyi ayırmak için virgül kullanırız, soğukkanlı İngilizler ise nokta kullanırlar. Bu tür verileri yazdırırken ya da bir stringden parse ederken hangi kültürde olduğunu belirtmek icab eder. Yazdırırken problem olmaz da parse ederken genellikle FormatException yeme durumları olur.

Örneğin aşağıdaki kodda standart kültüre göre 1.5 şeklinde yazılan sayı, bizim kültürde 1,5 oluyor.
float num = 1.5f;
string str = num.ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);        // "1.5"
string str = num.ToString(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat); // "1,5"

String'den sayı parse ederken de aynı şekilde:
float num = float.Parse("1.5", CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);
float num = float.Parse("1,5", CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat);
şeklinde 1 onda 5 sayısı iki farklı kültürden parse edilebilir.

Bu örneklerdeki NumberFormat özelliğinin tipi IFormatProvider interface'ini implement eden bir sınıftır.

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 14:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C#: Ayın son gününü elde etmek » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C# ile CLR stored procedure » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C# ile regular expression kullanımı » .Net ile file upload » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » CSS uygulama yöntemleri » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » JavaScript ile redirection » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » C#: Hızlı konfigürasyon programlama

© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen