Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Sayı, tarih gibi verilerin formatı dilden dile, kültürden kültüre değişir. Örneğin biz çılgın Türkler ondalık haneyi ayırmak için virgül kullanırız, soğukkanlı İngilizler ise nokta kullanırlar. Bu tür verileri yazdırırken ya da bir stringden parse ederken hangi kültürde olduğunu belirtmek icab eder. Yazdırırken problem olmaz da parse ederken genellikle FormatException yeme durumları olur.

Örneğin aşağıdaki kodda standart kültüre göre 1.5 şeklinde yazılan sayı, bizim kültürde 1,5 oluyor.
float num = 1.5f;
string str = num.ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);        // "1.5"
string str = num.ToString(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat); // "1,5"

String'den sayı parse ederken de aynı şekilde:
float num = float.Parse("1.5", CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);
float num = float.Parse("1,5", CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat);
şeklinde 1 onda 5 sayısı iki farklı kültürden parse edilebilir.

Bu örneklerdeki NumberFormat özelliğinin tipi IFormatProvider interface'ini implement eden bir sınıftır.

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 14:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » JavaScript ile redirection » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » .Net ile file upload » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C# ile regular expression kullanımı » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C# ile CLR stored procedure » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » CSS uygulama yöntemleri » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » C#: Ayın son gününü elde etmek » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek

© 2005, Bilişim Kulübü. (1140 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen