Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Sayı, tarih gibi verilerin formatı dilden dile, kültürden kültüre değişir. Örneğin biz çılgın Türkler ondalık haneyi ayırmak için virgül kullanırız, soğukkanlı İngilizler ise nokta kullanırlar. Bu tür verileri yazdırırken ya da bir stringden parse ederken hangi kültürde olduğunu belirtmek icab eder. Yazdırırken problem olmaz da parse ederken genellikle FormatException yeme durumları olur.

Örneğin aşağıdaki kodda standart kültüre göre 1.5 şeklinde yazılan sayı, bizim kültürde 1,5 oluyor.
float num = 1.5f;
string str = num.ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);        // "1.5"
string str = num.ToString(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat); // "1,5"

String'den sayı parse ederken de aynı şekilde:
float num = float.Parse("1.5", CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);
float num = float.Parse("1,5", CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat);
şeklinde 1 onda 5 sayısı iki farklı kültürden parse edilebilir.

Bu örneklerdeki NumberFormat özelliğinin tipi IFormatProvider interface'ini implement eden bir sınıftır.

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 14:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C#: Hızlı konfigürasyon programlama » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » CSS uygulama yöntemleri » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » C# ile CLR stored procedure » JavaScript ile redirection » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » C# ile regular expression kullanımı » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » C#: Ayın son gününü elde etmek » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » JavaScript ile regular expression kullanımı » .Net ile file upload » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek

© 2005, Bilişim Kulübü. (1078 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen