Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Sayı, tarih gibi verilerin formatı dilden dile, kültürden kültüre değişir. Örneğin biz çılgın Türkler ondalık haneyi ayırmak için virgül kullanırız, soğukkanlı İngilizler ise nokta kullanırlar. Bu tür verileri yazdırırken ya da bir stringden parse ederken hangi kültürde olduğunu belirtmek icab eder. Yazdırırken problem olmaz da parse ederken genellikle FormatException yeme durumları olur.

Örneğin aşağıdaki kodda standart kültüre göre 1.5 şeklinde yazılan sayı, bizim kültürde 1,5 oluyor.
float num = 1.5f;
string str = num.ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);        // "1.5"
string str = num.ToString(CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat); // "1,5"

String'den sayı parse ederken de aynı şekilde:
float num = float.Parse("1.5", CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);
float num = float.Parse("1,5", CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").NumberFormat);
şeklinde 1 onda 5 sayısı iki farklı kültürden parse edilebilir.

Bu örneklerdeki NumberFormat özelliğinin tipi IFormatProvider interface'ini implement eden bir sınıftır.

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 14:29
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» .Net ile file upload » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C#: Ayın son gününü elde etmek » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » C# ile CLR stored procedure » CSS uygulama yöntemleri » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » JavaScript ile regular expression kullanımı » C# ile regular expression kullanımı » JavaScript ile redirection » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Hızlı konfigürasyon programlama

© 2005, Bilişim Kulübü. (1125 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen