Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  En çok ihtiyaç duyulan formatlama türüdür. Tarihi direk çıktıya yazdığınızda, .Net mili saniyesine ve saat dilimine varıncaya kadar çok detaylı bir tarih bilgisi verir ki kimse bunu böyle görmek istemez. Çoğu durumda sadece gün ve ay bilgisi, bazen sadece saat ve dakika, bazen de gün ay yıl formatı yeterli olur. Bunlar nasıl yapılır görelim:

Tarih formatlamada hangi harf neyi temsil eder:
DateTime dt = new DateTime(2008, 3, 9, 16, 5, 7, 123);

String.Format("{0:y yy yyy yyyy}", dt);  // "8 08 008 2008"   YIL
String.Format("{0:M MM MMM MMMM}", dt);  // "3 03 Mar March"  AY
String.Format("{0:d dd ddd dddd}", dt);  // "9 09 Sun Sunday" GÜN
String.Format("{0:h hh H HH}",     dt);  // "4 04 16 16"      SAAT 12/24
String.Format("{0:m mm}",          dt);  // "5 05"            DAKİKA
String.Format("{0:s ss}",          dt);  // "7 07"            SANİYE
String.Format("{0:f ff fff ffff}", dt);  // "1 12 123 1230"   MİLİSANİYE
String.Format("{0:F FF FFF FFFF}", dt);  // "1 12 123 123"    MİLİSANİYE SIFIRSIZ
String.Format("{0:t tt}",          dt);  // "P PM"            A.M. mi P.M. mi?
String.Format("{0:z zz zzz}",      dt);  // "-6 -06 -06:00"   SAAT DİLİMİ

Ayraç kullanımı (/ . gibi)
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt); // "9/3/2008 16:05:07" - ingiliz (en-US)
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt); // "9.3.2008 16:05:07" - alman (de-DE)
görüldüğü üzere sistem kültürü almansa bölü de yapmak isteseniz nokta olur. Almanlarda öle çünkü.

Sıfırlı veya sıfırsız gün/ay:
String.Format("{0:M/d/yyyy}", dt);            // "3/9/2008"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);          // "03/09/2008"

Gün ve ay isimleri:
String.Format("{0:ddd, MMM d, yyyy}", dt);    // "Sun, Mar 9, 2008"
String.Format("{0:dddd, MMMM d, yyyy}", dt);  // "Sunday, March 9, 2008"

2 veya 4 hane şeklinde yıl:
String.Format("{0:MM/dd/yy}", dt);            // "03/09/08"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);          // "03/09/2008"

Standart tarih formatları (kültüre göre değişir, aşağıdakiler en-US için)
              FORMAT            ÖRNEK                               FORMAT ADI
---------------------------------------------------------------------------------------------
String.Format("{0:t}", dt);  // "4:05 PM"                           ShortTime
String.Format("{0:d}", dt);  // "3/9/2008"                          ShortDate
String.Format("{0:T}", dt);  // "4:05:07 PM"                        LongTime
String.Format("{0:D}", dt);  // "Sunday, March 09, 2008"            LongDate
String.Format("{0:f}", dt);  // "Sunday, March 09, 2008 4:05 PM"    LongDate+ShortTime
String.Format("{0:F}", dt);  // "Sunday, March 09, 2008 4:05:07 PM" FullDateTime
String.Format("{0:g}", dt);  // "3/9/2008 4:05 PM"                  ShortDate+ShortTime
String.Format("{0:G}", dt);  // "3/9/2008 4:05:07 PM"               ShortDate+LongTime
String.Format("{0:m}", dt);  // "March 09"                          MonthDay
String.Format("{0:y}", dt);  // "March, 2008"                       YearMonth
String.Format("{0:r}", dt);  // "Sun, 09 Mar 2008 16:05:07 GMT"     RFC1123
String.Format("{0:s}", dt);  // "2008-03-09T16:05:07"               SortableDateTime
String.Format("{0:u}", dt);  // "2008-03-09 16:05:07Z"              UniversalSortableDateTime


Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
28 Mayıs 2008 13:46
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C# ile regular expression kullanımı » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » .Net ile file upload » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C# ile CLR stored procedure » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » JavaScript ile redirection » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » CSS uygulama yöntemleri » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » JavaScript ile regular expression kullanımı » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C#: Ayın son gününü elde etmek » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: IFormatProvider ile parse etme » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek

© 2005, Bilişim Kulübü. (1093 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen