Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  henüz tasarlanan yeni C# versiyonu. The LINQ Project'in tamamlanmasıyla kullanmaya başlayabileceğiz. kod adı ise C# Orcas olacakmış.

yeni bir örneközellik:
=> implicitly typed local variables, tip belirlemeden local değişken tanımlıyorsunuz ve ilk atama ile C# tipi kendisi belirliyor. tanımlama sırasında atama yapma zorunluluğu var.
      var i = 5;
      var s = "Merhaba";
      // fakat tip belirleme zorunluluğu var.
      // var s; hatalı


diğer tüm yeni özellikleri için: http://msdn.microsoft.com/vcsharp/future/
bateristt
21 Aralık 2005 16:18
2.  Aşağıdaki özelliklere sahip yeni C#:

1.
SQL ve XML'i sorgulamak için from, where, select gibi yeni keywordler

2.
Customer c = new Customer(); c.Name = "James";
yerine
Customer c = new Customer { Name="James" };
yazma imkanı

3.
MyList list = new MyList(); list.Add(1); list.Add(2);
yerine
MyList list = new MyList { 1, 2 };
yazma imkanı (bunun için MyList'in IEnumerable'ı implement etmesi ve public Add metoduna sahip olması gerekir)

4.
Dizilerin tipi belirtilmeyebilir. Yani
int[] arr = new int[] { 1, 2, 3 }
yerine
var arr = new[] { 1, 2, 3 }
yazma imkanı

5.
listOfFoo.Where(delegate(Foo x) { return x.size > 10; })
yerine
listOfFoo.Where(x => x.size > 10);
yazma imkanı

6.
var x = new { Name = "James" }
şeklinde anonim instance'lar tanımlama imkanı. (Ayrıca bkz: JSON)

7.
Yerel değişkenlerde
string x = "hello";
yerine
var x = "hello";
yazma imkanı

8.
Sıkı durun, bu bomba bir özellik: Varolan sınıfları genişletebilme imkanı. (language extensions) Yani örneğin int sınıfına birEkle adında bir method eklemek istiyorsunuz. Aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:
public static class IntExtensions
{
    public static void birEkle(this int x) { x++; }
}
int sayi = 0;
sayi.birEkle();
Dikkat edilirse yeni metodlar static bir sınıfa statik bir metod olarak ekleniyor ve ilk parametre this oluyor.

Yeni özelliklere bakınca, "evet evet C# artık Javascript'e yetişmiş" diyebiliriz.
fizikci
27 Kasım 2006 11:24
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C# » static » void » int » foreach » Java » in » delegate » Form » Edit » as » class » for » return » if » false » new » internal » Control

© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen