Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  HTML'de elementler yanyana gelme durumuna göre ikiye ayrılır: block ve inline. Inline elementler aynı satırda yanyana durabilir. b, i, span, img gibi elementler inline'dır.  Block elementler ise bir satırda tek başına durur. Diğer elementler yanında olamaz ya alt satırda, ya da üst satırda olabilir. Bu tür elementlere örnek olarak da div verilebilir.

Bir elementin block mu, inline mı olacağını display özelliği ile belirtebilirsiniz. Aşağıdaki gibi:

<div style="display:inline">Merhaba</div>
<div style="display:inline">Dünya</div>

Yukarıdaki örnekte divler span elementi gibi inline hale geldiler. Normalde Merhaba ve Dünya yazıları altalta görünecekken inline ayarı ile yanyana görünüyorlar.

Bazen block elementleri block özelliklerini bozmadan yan yana dizmek gerekebilir. Bu gibi durumlarda ise display ile oynamaksızın float özelliğini left/right yaparak blockların yanyana dizilmesini sağlayabilirsiniz. Şöyle:

<html>
<head>
<style type="text/css">
div {float:left; border:1px solid red;width:100px;margin:10px}
</style>
</head>

<body>
<div>Bu bir div, block element</div>

<div>bu da diğer div, aaa, altında değil yanında.</div>

</body>
</html>

Ayrıca bkz: Programming Practices
fizikci
04 Haziran 2008 12:28
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » C#: Ayın son gününü elde etmek » C# ile regular expression kullanımı » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » .Net ile file upload » CSS uygulama yöntemleri » C#: IFormatProvider ile parse etme » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » C# ile CLR stored procedure » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » JavaScript ile redirection » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma

© 2005, Bilişim Kulübü. (1125 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen