Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Bkz. encapsulation
mennan
29 Temmuz 2005 22:45
2.  Türkçede veri saklama anlamına gelir.

  Bilişim literatüründe ise Veriye her yerden ulaşılma engellenerek bu yapı sağlanır. Genel olarak public, private ve protected erişim belirteçleri* kullanılır. Public olan veriler, her yerden erişebilir. Bu için nesne yönelimli programlama açısından pek tavsiye edilen yöntem değildir. Veriye yetkisiz nesnelerin(kişi veya program) erişiminin engellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle private denen belirteç doğmuştur. Bu tür veriler sadece kendi sınıfları içinden çağırılarak kullanılır. Bu sayede veri istemediğimiz durumlarda class elemanlarından saklamış oluruz. Protected veriler ise, erişim açısından bu iki tipin arasında yer alır. Kendi içinden ve kendinden türeyen* bütün sınıflar tarafından erişilebilir.


  Bunlara ek olarak c# içinde property denen gayet kullanışlı bir yapı bulunur. Property’ler, var olan verilere erişim sağlayan pratik bir yoldur. Property’lerde iki metot* bunabilinir. Property’de get değerin okunacağı, set ise yazılacağı yeri gösterir. Bu sayede veriye doğrudan ulaşılamaz. Bazı kontrollerin vs. yapılması için dolaylı olarak ulaşılır. Ayrıca bir elemana veri atanmasını kontrol altında tutmak istiyorsak property’lere ihtiyaç duyulur. Örneğin Fatura sisteminde tarihleri kullanmaktayız. Kullanıcının* gireceği tarihin geçerli bir tarih olması için tarih sınıfının gün, ay ve yıl property’lerini kullanarak bu kontrolü sağlayabiliriz. Bu kontrol yeni bir sınıf oluştururken çağırılan metot olan constructor metodunda da sağlanabilir.

  Bu yapının aynısı java içinde getter ve setter metotlar ile sağlanmaktadır.


Daha detaylı bilgi için bkz. property, public, private, getter, setter, access modifiers
mennan
29 Temmuz 2005 22:46
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.
© 2005, Bilişim Kulübü. (1062 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen