Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Formula Translator/Translation

Özellikle bilimsel uygulamalar için kullanılan, elli senedir popülerliğini koruyan programlama dili. İlk versiyonları kartlar üzerine yazılan, bol miktarda GOTO içeren bu dil gelişmelere uyum sağlamakta başarılı olmuş, Fortran 77, Fortran 90 gibi versiyonları çıkmış.

Fortran 90 ile modern dillerde var olan dynamic memory allocation, array operations, abstract data types, operator overloading, pointers gibi özelliklere sahip olan bu dilin şu an için son versiyonu Fortran 2003.

Aşağıda Fortran ile yazılmış, silindirin alanını hesaplayan bir program örneği var. Başında ! olan satırlar comment.

program cylinder

!!! silidirin alanını hesaplar.

!!! değişken ve sabitleri tanımla.

  implicit none ! Bütün değişkenlerin tanımlanmasını gerektirir -- Fortran 90 özelliği.

  integer ierr
  character yn
  real radius,height,area
  real, parameter :: pi = 3.14159

  interactive_loop: do

     ! kullanıcıya radius ve height'i sor

     write (*,*) 'Yarıçap ve yüksekliği giriniz'
     read (*,*,iostat=ierr) radius,height

     ! eğer yanlış girilmişse tekrar sor

     if (ierr /= 0) then
        write(*,*) 'Hata, geçersiz giriş.'
        cycle interactive_loop
     end if

     ! Alanı hesapla.

     area = 2*pi*(radius**2 + radius*height)

     ! girişleri ve alanı çıktıya yaz

     write (*,'(1x,a7,f6.2,5x,a7,f6.2,5x,a5,f6.2)') &
          'yarıçap=',radius,'yükseklik=',height,'alan=',area

     yn = ' '
     yn_loop: do
        write(*,*) 'tekrar hesap yapmak istersin? e[h]'
        read(*,'(a1)') yn
        if (yn=='e' .or. yn=='E') exit yn_loop
        if (yn=='h' .or. yn=='H' .or. yn==' ') exit interactive_loop
     end do yn_loop

  end do interactive_loop

end program cylinder


Not: Program wikipedia'dan alınmış Türkçe'ye çevrilmiştir.
fizikci
02 Kasım 2005 17:11
2.  Eniştemin zaman zaman bizim zamanımızda Fortran vardı.. Şöyleydi böyleydi diyerek ufkumu açtığı dildir :) Formula Translation'ın kısaltılmışıdır, manalaştırılmışıdır.
surudenayrilanidealistkuzu
30 Ağustos 2007 04:14
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1125 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen