Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  unmanaged olarak yazılmış fonksiyonların managed ortamda çağırılıp çalıştırılabilmesidir. yani .NET dilleri içinde unmanaged olarak yazılmış bir fonksiyonun çalıştırılabilmesi olayıdır. Tam adı Platform Invocation Services'tir fakat Platform Invoke olarak geçer, birçok yerde de P/Invoke denir. .NET'in yetersiz veya yavaş kaldığı yerlerde hızır gibi imdadımıza yetişir.

[DllImport("user32.dll", CharSet=CharSet.Auto)]
public static extern int MessageBox(int hWnd, String text, String caption, uint type);

yukarıdaki kod örneği user32.dll içindeki MessageBox fonksiyonunu managed kodumuzda (örnekte C#) kullanabilmemizi sağlar.

Kullanımı:
MessageBox(0, "heey, bilişim kulübü, ben user32.dll içinden geliyorum",
            "Yabancı ama tanıdık bi yüz", 0);

Aşağıdaki kod da VB.NET örneği
Declare Auto Function MessageBox Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Integer, ByVal txt As String, _
       ByVal caption As String, ByVal Typ As Integer) As Integer

bateristt
28 Ocak 2006 08:52
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen