Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  windows ortamında her exe bir processdir. exe çalıştırıldığında sistemde yeni bir process oluşturulur ve bu process içinde işlemler gerçekleştirilir. process en az bir thread* den oluşur, birden fazla thread* kullanabilir.
bateristt
17 Haziran 2005 22:41
2.  Bkz.Unified Process
mennan
17 Haziran 2005 23:52
3.  .net'te process işlemleri için kullanılan sınıf.

Process sınıfını kullanarak, örneğin sitemizi browser'da açtıralım :
Process process = new Process();
process.StartInfo.FileName = "iexplore";
process.StartInfo.Arguments = "http://www.bilisim-kulubu.com";
process.Start();

fizikci
03 Temmuz 2005 15:01
4.  Diskte yatarken program dediğimiz şey çalıştığında process olur.
fizikci
24 Kasım 2005 18:08
5.  Diskte yatan programı belleğe getiren yapıya da yükleyici* denir.
sertw
25 Kasım 2005 19:00
6.  sistemde çalışan process'leri listelemek için bkz: ps
sertw
30 Kasım 2005 20:52
7.  Bkz: Process States
haydar
21 Ekim 2006 09:31
8.  Windows'ta çalışmakta olan processlerin listesini almak için kullanılabilecek bir script:

' Author Guy Thomas http://computerperformance.co.uk/
' -------------------------------------------------------'
Option Explicit
Dim objWMIService, objProcess, colProcess
Dim strComputer, strList

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colProcess = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process")

For Each objProcess in colProcess
    strList = strList & vbCr & objProcess.Name
Next

WSCript.Echo strList
WScript.Quit

fizikci
26 Ekim 2006 20:38
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1421 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen