Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Windows socket hata kodları

WSAEINTR            10004 Interrupted system call.
WSAEBADF            10009 Bad file number.
WSEACCES            10013 Permission denied.
WSAEFAULT           10014 Bad address.
WSAEINVAL           10022 Invalid argument.
WSAEMFILE           10024 Too many open files.
WSAEWOULDBLOCK      10035 Operation would block.
WSAEINPROGRESS      10036 Operation now in progress.
WSAENOTSOCK         10038 Socket operation on nonsocket.
WSAEDESTADDRREQ     10039 Destination address required.
WSAEMSGSIZE         10040 Message too long.
WSAEPROTOTYPE       10041 Protocol wrong type for socket.
WSAENOPROTOOPT      10042 Protocol not available.
WSAEPROTONOSUPPORT  10043 Protocol not supported.
WSAESOCKTNOSUPPORT  10044 Socket type not supported.
WSAEOPNOTSUPP       10045 Operation not supported on socket.
WSAEPFNOSUPPORT     10046 Protocol family not supported.
WSAEAFNOSUPPORT     10047 Address family not supported by protocol family.
WSAEADDRINUSE       10048 Address already in use.
WSAEADDRNOTAVAIL    10049 Cannot assign requested address.
WSAENETDOWN         10050 Network is down.
WSAENETUNREACH      10051 Network is unreachable.
WSAENETRESET        10052 Network dropped connection on reset.
WSAECONNABORTED     10053 Software caused connection abort.
WSAECONNRESET       10054 Connection reset by peer.
WSAENOBUFS          10055 No buffer space available.
WSAEISCONN          10056 Socket is already connected.
WSAENOTCONN         10057 Socket is not connected.
WSAESHUTDOWN        10058 Cannot send after socket shutdown.
WSAETOOMANYREFS     10059 Too many references: cannot splice.
WSAETIMEDOUT        10060 Connection timed out.
WSAECONNREFUSED     10061 Connection refused.
WSAELOOP            10062 Too many levels of symbolic links.
WSAENAMETOOLONG     10063 File name too long.
WSAEHOSTDOWN        10064 Host is down.
WSAEHOSTUNREACH     10065 No route to host.
WSASYSNOTREADY      10091 the network subsystem is unusable.
WSAVERNOTSUPPORTED  10092 Windows Sockets DLL cannot support this application.
WSANOTINITIALISED   10093 Winsock not initialized.
WSAEDISCON          10101 Disconnect.
WSAHOST_NOT_FOUND   11001 Host not found.
WSATRY_AGAIN        11002 Nonauthoritative host not found.
WSANO_RECOVERY      11003 Nonrecoverable error.
WSANO_DATA          11004 Valid name, no data record of requested type.
mudisel
13 Ekim 2005 12:17
2. 
int ERESTART  Engellenen sistem çağrısı yeniden başlatılmalı
int ECHRNG    Kanal numarası aralık dışında
int EL2NSYNC  2. seviye eşzamanlı değil
int EL3HLT    3. seviye kapandı
int EL3RST    3. seviye sıfırlandı
int ELNRNG    Bağ numarası aralık dışında
int EUNATCH   Protokol sürücüsü bağlı değil
int ENOCSI    Kullanılabilir bir CSI yapısı yok
int EL2HLT    2. seviye kapandı
int EBADE     Geçersiz değişim
int EBADR     İstek tanımlayıcı hatalı
int EXFULL    Değişim kotası doldu
int ENOANO    Anot yok
int EBADRQC   İstek kodu geçersiz
int EBADSLT   Yuva geçersiz
int EDEADLOCK Dosya kilitlemede kısırdöngü hatası
int EBFONT    Yazıtipi dosyasının biçimi hatalı
int ENONET    Makina ağ üzerinde değil
int ENOPKG    Paket kurulu değil
int EADV      Dikkat çekme hatası
int ESRMNT    Srmount hatası
int ECOMM     Gönderme sırasında iletişim hatası
int EDOTDOT   RFS'e özgü hata
int ENOTUNIQ  İsim ağ üzerinde eşsiz değil
int EBADFD    Dosya tanımlayıcı hatalı durumda
int EREMCHG   Uzak adres değişti
int ELIBACC   Gerekli bir paylaşımlı kütüphaneye erişilemiyor
int ELIBBAD   Bozulmuş bir paylaşımlı kütüphaneye erişim
int ELIBSCN   a.out içindeki .lib bölümü bozulmuş
int ELIBMAX   Çok fazla paylaşımlı kütüphane ilintilenmeye çalışılıyor
int ELIBEXEC  Bir paylaşımlı kütüphane doğrudan çalıştırılamaz
int ESTRPIPE  Akımlarda boruhattı hatası
int EUCLEAN   Yapı temizlik gerektiriyor
int ENOTNAM   İsimli türde bir XENIX dosyası değil
int ENAVAIL   Kullanılabilir bir XENIX semaforu yok
int EISNAM    Bir isimli dosya mı
int EREMOTEIO Uzak G/Ç hatası
int ENOMEDIUM Ortam bulunamadı
int EMEDIUMTYPE Ortam türü yanlış

mudisel
14 Ekim 2005 10:09
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.
© 2005, Bilişim Kulübü. (1140 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen