Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  (ks.) Web Service Definition Language. Bir web servisini tanımlayan XML formatlı bir dökümandır.

Web servisi ile iletişim kuracak olan uygulamaların, web servis metodlarını tanıması, parametre bilgilerini ve tiplerini öğrenebilmesi için gereklidir. Bu döküman Web servisi metod bilgilerinin yannda, web servisi ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Mesela HelloWorldService adında bir web servisimiz olsun. Bu web servisinin de SayHello(string Name) şeklinde bir metodu olsun ve sonuç olarak string tipli bir bilgi döndürsün. Bu metod için WSDL tanımlaması aşağıdaki gibi olacaktır.

<wsdl:types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://bateristt.com/webservices">
        <s:element name="SayHello">
            <s:complexType>
                <s:sequence>
                    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" type="s:string" />
                </s:sequence>
            </s:complexType>
        </s:element>
        <s:element name="SayHelloResponse">
            <s:complexType>
                <s:sequence>
                    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SayHelloResult" type="s:string" />
                </s:sequence>
            </s:complexType>
        </s:element>
    </s:schema>
</wsdl:types>


Bir web servisi için tüm WSDL dökümanına ulaşmak istiyorsanız web servisi adresinin sonuna "?wsdl" eklemeniz yeterlidir.
bateristt
22 Haziran 2006 14:15
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» XML DOM » Forth » XSL-FO » Visual Basic » Perl 5 » DTD » SOAP » Eiffel » XPath » consumer » Fortran » Ada » AWK » XLink » BASH » JScript » Web Services » DOS » Flash » Sh » Media » SQL » RDF » RSS » Ctrl » discovery » Schema » web servisleri » ColdFusion » AppleScript » XQuery » DHTML » CSS » w3c » binding » AJAX » XSLT » HTML » XForms » ECMAScript » ALGOL » Matlab » Ch » .NET » HTML DOM » Ruby » Python » provider » Visual Prolog » interface

© 2005, Bilişim Kulübü. (1125 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen