Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

XSD
Tüm Başlıklar XML

1.  XML Schema Definition kelimelerinin kısaltılmasıdır. XML dökümanlarının validasyonu işemlerinde kullaılırlar. Bu bakıma DTDye benzemektedir. Yapısı itibariyle DTDden daha kapsamlı olup, W3C standartalarına 2001 yılında dahil edilimiştir. W3C içinde bir genişletme çalışmaları devam etmektedir.XSD ile bir, XML belgesindeki elemetleri tip, sayı ve sıra gibi kimi yonlerde kontrol edebilirsiniz.

W3C içinde bütün bir XSD'yi ozetleyen guzel bir ornek bulunmaktadır.Biraz uzun olacak ama onemine binaen buraya almayı uygun görüyorum.

XML Belgesi:
<?xml version="1.0"?>
<purchaseOrder orderDate="1999-10-20">
   <shipTo country="US">
      <name>Alice Smith</name>
      <street>123 Maple Street</street>
      <city>Mill Valley</city>
      <state>CA</state>
      <zip>90952</zip>
   </shipTo>
   <billTo country="US">
      <name>Robert Smith</name>
      <street>8 Oak Avenue</street>
      <city>Old Town</city>
      <state>PA</state>
      <zip>95819</zip>
   </billTo>
   <comment>Hurry, my lawn is going wild</comment>
   <items>
      <item partNum="872-AA">
         <productName>Lawnmower</productName>
         <quantity>1</quantity>
         <USPrice>148.95</USPrice>
         <comment>Confirm this is electric</comment>
      </item>
      <item partNum="926-AA">
         <productName>Baby Monitor</productName>
         <quantity>1</quantity>
         <USPrice>39.98</USPrice>
         <shipDate>1999-05-21</shipDate>
      </item>
   </items>
</purchaseOrder>


Bunu valide eden XSD belgesi:
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
     Purchase order schema for Example.com.
     Copyright 2000 Example.com. All rights reserved.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:element name="purchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/>

  <xsd:element name="comment" type="xsd:string"/>

  <xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
      <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
      <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="items"  type="Items"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="USAddress">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name"   type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="city"   type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="state"  type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="zip"    type="xsd:decimal"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN"
                   fixed="US"/>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="Items">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="productName" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="quantity">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
                  <xsd:maxExclusive value="100"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="USPrice"  type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element ref="comment"   minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="partNum" type="SKU" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <!-- Stock Keeping Unit, a code for identifying products -->
  <xsd:simpleType name="SKU">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{3}-[A-Z]{2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

</xsd:schema>

mennan
04 Aralık 2005 23:16
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?
» BPEL » DTD » CodeGenerator » XML


Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1140 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen