Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  eXtensible Stylesheet Language (Transformations)
XSLT, bir XML dökümanını başka bir XML dökümanına dönüştürmek için kullanılan dildir. Mesela bir XML dökümanını XHTML'e dönüştürmek için XSL transformation kullanabilirsiniz.
XML'in içindeki "hangi" data "nasıl" dönüştürülecek? Hangi sorusunun cevabı XPath ile belirtilirken, nasıl sorusunun cevabı ise yin XML ile belirtilir.

Mesela XML dökümanınız aşağıdaki gibi olsun:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="personel.xsl"?>
<personel>
  <kisi>
    <ad>Ahmet Keskin</ad>
    <pozisyon>Müdür</pozisyon>
  </kisi>
  <kisi>
    <ad>Bill Gates</ad>
    <pozisyon>Müdür Yardımcısı</pozisyon>
  </kisi>
</personel>

XSLT dökümanımız da şöyle olsun (XML'de link verilen personel.xsl):
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>Personelimiz</h2>
    <table border="1">
    <tr bgcolor="#9acd32">
      <th align="left">Adı</th>
      <th align="left">Pozisyonu</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select="personel/kisi">
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="ad"/></td>
      <td><xsl:value-of select="pozisyon"/></td>
    </tr>
    </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Bu dönüşümün sonucu şu olacaktır:
  <html>
  <body>
    <h2>Personelimiz</h2>
    <table border="1">
    <tr bgcolor="#9acd32">
      <th align="left">Adı</th>
      <th align="left">Pozisyonu</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ahmet Keskin</td>
      <td>Müdür</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Bill Gates</td>
      <td>Müdür Yardımcısı</td>
    </tr>
    </table>
  </body>
  </html>

fizikci
16 Ocak 2005 19:36 ~ 16 Ocak 2005 22:10
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» div » HTML » WAP » footer » DHTML » WMLScript » right » TCP/IP » CSS » XML DOM » block » XHTML » RSS » region » XSL » Web Services » SQL » XSL-FO » XML » VBScript » .NET » RDF » Schema » ADO » ASP » XQuery » span » inline » JavaScript » left » Flash » w3c » header » XPointer » SMIL » body » DTD » E4X » XForms » PHP » AJAX » Media » SOAP » XLink » SVG » XPath » HTML DOM » WSDL » line

© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen