Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  SQL'de bir sorgunun sonucunu tablo olarak kaydetmek için kullanılan yapı.

SELECT [fields] INTO [table_name] FROM [table].. şeklinde kullanılır. Örneğin;

SELECT
  ad, soyad
INTO
  kisi_ad_soyad
FROM
  kisi
WHERE
  aktif=1;

Bu örnekte kisi tablosundaki aktif kayıtların ad ve soyad alanlarından oluşan kisi_ad_soyad adında bir tablo oluşturmuş olduk.

bkz: create table as, select
fizikci
15 Eylül 2005 15:29
2.  PL/pgSQL'de bir sorgunun sonuçlarını bir değişkene atamak için kullanılır. Bu kullanım standart select into deyiminden farklıdır. Sorgu sonucu tek satırdan oluşmalıdır.

SELECT INTO [degisken] [fields] FROM [table].. şeklinde kullanılır.

Sorgu sonucunun atanacağı değişken row tipinde, record tipinde, ya da bir tablo satırı tipinde olmalıdır.  Tek tek alanları belirtmek gerekmediği için record tipini kullanmak kolaylık sağlar. Örneğin;

DECLARE
    users_rec RECORD;
BEGIN
    SELECT INTO users_rec * FROM users WHERE id=3;

    IF users_rec.homepage IS NULL THEN
        -- kullanıcı site adresi girmemiş, return "http://"
        RETURN 'http://';
    END IF;
END;

fizikci
15 Eylül 2005 15:48
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen