mennan tarafından yazılan makaleler :

1. .Net Mimarisine Genel Bakış
2. C#'ta Formlar Arası Veri ve Olay Aktarımı
3. Class ve Struct Yapıları Arasındaki Farklar
4. Compile-Link İşlemleri ve DLL Dosyaları
5. Disklerde Veriler Nasıl Tutulur?
6. Oracle ile Test-Driven Development