walker tarafından Gözlük'te bırakılan boş bakınızlar :

1. bahtsız bedevi ile kutup ayısı