M.Koçer tarafından Sözlük'te bırakılan boş bakınızlar :

1. Navision